Rengaskaivojen huolto

Korjaamme kaivot sisältä ja ulkoa

Betonirenkaista rakennetun juomavesikaivon kunnon tarkkailuun kuuluu:

– Kaivon kansirakenteiden ja sisäpuolen silmämääräinen tarkastus vuosittain.

– Putkien ja liitosten kunnon tarkkailu.

– Kaivon vedenlaadun tutkituttaminen vähintään kolmen vuoden välein.

Huoltotoimenpiteet:

– Kaivon ympäristön sekä kaivon kannen pitäminen siistinä.

– Mahdollisten roskien poisto kaivosta sekä kaivon säännöllinen pesu vedellä ja harjalla/painepesurilla (ei pesuaineita).

Säännöllinenkään huolto ei kuitenkaan takaa sitä, etteikö kaivoa jossain vaiheessa sen elinkaarta pitäisi korjata. Erityisesti kaivojen vuotovesien korjaus on tilanne, jolloin on syytä toimia ripeästi. Yleisesti ottaen kaivon kunnostus on järkevintä tehdä silloin, kun kaivovesi on vielä hyvänlaatuista, jolloin kaivon peruskunnostus tulee edullisemmaksi, kuin kokonaan uuden kaivon rakentaminen.